Клубна среща


срядя 19:30 Hotel Downtown

Първи Модел Народно Събрание


Симулация на Народно Събрание е инициатива, целяща да включи активно младите хора в обществения и политически живот на България. Чрез симулацията на Парламентар